18 Nov 2013

UCAPAN PENGGULUNGAN YAB MB JOHOR


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Salam sejahtera dan Salam Muafakat Johor.
 
Mukaddimah
 
Yang Berhormat Datuk Speaker,
 
1.      Seafdhalnya, saya mendahului sesi penggulungan dewan pada pagi ini dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi di dalam dewan yang mulia, kita sekali lagi diberikan kekuatan, kesihatan dan keinginan tinggi untuk bersama-sama membawa perubahan serta pembaharuan berterusan bagi negeri Johor agar hasilnya nanti dapat dimanfaatkan oleh anak-anak bangsa di masa hadapan. Justeru saya ingin mengambil peluang pada kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ahli-ahli Yang Berhormat kerana telah turut serta mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Bajet Negeri 2014. Sesunguhnya sesi rundingan perbahasan ini mempunyai nilainya yang tersendiri kerana kita tidak dipilih untuk berbahas semata-mata tetapi kita memilih untuk bermuafakat lagi menjunjung amalan demokrasi negara yang dipegang sejak lebih lima dekad.
 
 
2.      Sememangnya banyak perkara yang telah dikemukakan semasa sesi perbahasan ini sama ada yang berbentuk soalan-soalan, cadangan, sokongan, malah tidak kurang juga ada respon yang berbentuk teguran. Walau apa pun rupa dan ragam respon yang diberikan,  Kerajaan Negeri akan sentiasa berlapang dada untuk menilai setiap soalan dan memberi perhatian akan segala cadangan yang sesuai, demi memastikan Pembangunan dan Pengagihan ekonomi yang saksama lagi berimbang mencapai matlamatnya serta boleh dimaterialisasikan. InsyaAllah. Inilah dia berkat muafakat di mana setiap di antara kita pada hari ini sanggup berkompromi dan berlebih kurang tanpa mengira sebarang perbezaan, hanya semata-mata menuntut sebuah negeri yang jauh lebih maju, lebih progresif dan lebih berdaya saing.
 
3.      Suka saya nyatakan disini bahawa sesi persidangan perbahasan bajet kali ini agak istimewa berbanding yang lepas-lepas. Keistimewaan yang ada sudah semestinya bukan merujuk pada jumlah bertambahnya keahlian anggota pihak pembangkang tetapi merujuk pada bertambahnya nilai pelaburan negeri Johor. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam ucapan bajet negeri, buat pertama kalinya nilai pelaburan Johor sehingga Ogos 2013 mencatatkan penerimaan pelaburan industri tertinggi negara iaitu  RM8.8 bilion.  Jumlah ini sebenarnya jauh meninggalkan jumlah pelaburan negeri seperti Sarawak, Selangor dan Pulau Pinang yang masing-masing mencatatkan sejumlah RM5.6 bilion, RM3.49 bilion dan RM1 bilion. Penunjuk ekonomi yang telah dikeluarkan oleh MIDA ini, jelas memaparkan bahawasanya pelaburan domestik dan luar mempunyai keyakinan tinggi terhadap keutuhan ekonomi negeri, malah mereka menaruh harapan yang besar untuk melihat penjanaan kekuatan ekonomi yang berterusan dan dipertingkatkan lagi.
 
4.      Saya percaya semua ini terhasil kerana Johor bukan sahaja menawarkan pakej-pakej rangsangan pelaburan yang menarik malah lebih dari itu Johor talah mengenal pasti sumber kekuatannya baik dari segi kedudukan yang strategik di laluan perdagangan, kepelbagaian sumber ekonomi, tenaga manusia terlatih, prasarana lengkap dan keseimbangan pembangunan wilayah-wilayah Iskandar.
  
5.      Maka atas sebab itulah, dengan adanya empat strategi Muafakat Pembangunan dan Pengagihan dalam Bajet Negeri iaitu  Mencorak Ekonomi Mampan, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Memperkasa dan Merakyatkan Kerajaan dan Melahirkan Modal Insan Berketerampilan akan berupaya meneruskan kesinambungan rekod kecemerlangan dan memacu ekonomi negeri ke satu tahap yang lebih tinggi bagi mengharungi cabaran dan ketidaktentuan ekonomi global pada masa kini.
 
Pertumbuhan KDNK Negeri
 
Yang Berhormat Datuk Speaker,
 
6.      YB Skudai ada membangkitkan persoalan kadar pertumbuhan ekonomi negeri untuk unjuran tahun 2014. Dengan nada yang agak skeptik beliau secara sembrono mempersoalkan keyakinan Kerajaan terhadap pertumbuhan ekonomi negeri.
 
7.      Ketahuilah, sesungguhnya Kerajaan Negeri tidak sesekali meragui kepada pertumbuhan ekonomi negeri bahkan sepertimana lazimnya ekonomi negeri akan berkembang lebih tinggi berbanding kadar nasional apabila kadar KDNK nasional diunjurkan positif. Untuk pengetahuan semua, Jabatan Perangkaan Malaysia baru sahaja mengemaskinikan kadar-kadar KDNK BAGI NEGERI menggunakan tahun asas 2005 berbanding tahun asas 2000 sebelum ini.
 
8.      Oleh yang yang demikian, unjuran yang dibentangkan baru-baru ini menggunakan metodologi perkiraan tertentu hanya mampu diunjurkan bagi satu tahun kehadapan iaitu 6.1% bagi tahun 2013. Walaubagaimanapun, bagi tahun 2014, Kerajaan Negeri membuat anggaran awal secara kasar mampu mencapai pertumbuhan di antara 5.5% – 6.1% bagi tahun 2014 berdasarkan senario pelaburan yang telah dicapai pada tahun 2013 serta mengambilkira unjuran di peringkat nasional.
 
 
PRESTASI KEWANGAN, HASIL DAN HUTANG
 
Yang Berhormat Datuk Speaker,
 
9.      Saya mengira, ramai dikalangan ahli dewan yang begitu memberi perhatian terhadap hasil dan prestasi kewangan negeri sepertimana yang telah disentuh oleh YB Rengit. Sukacita saya maklumkan di sini bahawa kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Johor terus menunjukkan prestasi yang baik dengan tumpuan kepada pengukuhan kewangan untuk menjamin kemampanan perkhidmatan dan pembangunan yang dapat diberikan kepada rakyat. Kekukuhan kedudukan kewangan ini didorong oleh peningkatan usaha untuk meningkatkan hasil dan kawalan perbelanjaan secara berhemah tanpa menjejaskan mutu perkhidmatan dan pembangunan. Hasil yang melebihi RM1.00 bilion telah mula dicatat pada tahun 2010 dan bermula pada tahun tersebut, Akaun Hasil Disatukan telah menunjukkan lebihan atau surplus dan tren ini dijangka akan diulangi sekali lagi pada tahun ini dan tahun hadapan.
 
10.    Peningkatan ketara adalah hasil daripada punca Hasil Bukan Cukai yang menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan. Oleh yang demikian peningkatan hasil dijana tanpa peningkatan kadar cukai tetapi lebih kepada peningkatan transaksi perkhidmatan kerajaan yang didorong oleh kerancakan ekonomi negeri Johor disamping usaha gigih semua pihak untuk meningkatkan prestasi kutipan.
 
11.    Pada hari pembentangan Bajet Negeri Johor 2014 pada 7 November 2013, saya telah mengumumkan jangkaan kutipan hasil negeri pada tahun ini ialah RM1.12 billion. Maka pada hari ini saya amat gembira memaklumkan bahawa matlamat ini telahpun dapat dicapai minggu lalu iaitu lebih awal daripada jangkaan. Dengan prestasi kutipan hasil yang memberangsangkan maka baki defisit terkumpul dalam Akaun Hasil Yang Disatukan sejak tahun 2000 dijangka akan dapat dihapuskan. 

Ikuti seterusnya di sini MUAFAKAT JOHOR

No comments:

Post a Comment