18 Apr 2012

Kuasa Menteri Gugur : Pindaan Akta Mesin Cetak & Penerbitan 1984

Kerajaan Barisan Nasional, sekali lagi telah mengotakan janji dengan menghapuskan keperluan pembaharuan tahunan lesen penerbitan menerusi penggubalan rang undang-undang baru BAGI MENGGANTIKAN Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 seperti yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri sebelum ini.

Datuk Wira Abu Seman Yusop dalam sidang Parlimen pada 18 April 2012 menyatakan bahawa kuasa menteri bagi meluluskan sesuatu permohonan lesen penerbitan akan digugurkan dalam PINDAAN  terhadap AKTA MESIN CETAK dan PENERBITAN 1984. Beliau berkata dalam Fasal 2 Rang Undang-Undang ia bertujuan memansuhkan kuasa Menteri bagi menetapkan sah sesuatu lesen.

Menerusi Pindaan Seksyen 3, Menteri mempunyai kuasa untuk menolak mana-mana permohonan untuk mendapatkat lesen.Ini bermakna menteri berkuasa untuk membatalkan atau menggantung pada bila-bila masa sesuatu lesen yang diluluskan bagi tempoh masa yang difikirkan wajar.

Melalui Fasal 5 bagi meminda Subseksyen 13A(1) akan membenarkan permohonon untuk mencabar keputusan menteri menerusi semakan kehakiman.Malah pemohon juga boleh mendengar keputusan menteri sebelum tindakan membatalkan dan menggantungkan lesen melalui pindaan Seksyen 13B.


No comments:

Post a Comment