16 Apr 2014

Tuan Haji Ismail Bin Karim SUK Johor Yang Baru


   
 
 
Saya bagi pihak Kerajaan Negeri dan seluruh penjawat awam mahupun rakyat mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tuan Haji Ismail bin Karim, di atas pelantikan beliau sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri yang baru . Kerajaan Negeri dan seluruh rakyat yakin dengan keupayaan Tuan Haji Ismail bin Karim, untuk membawa perkhidmatan awam Johor ke satu tahap yang lebih tinggi.

Kita yakin Tuan Haji Ismail bin Karim dapat menterjemahkan pengalamannya selama 32 tahun sebagai pegawai tadbir, dalam menjawat tugas sebagai orang nombor satu perkhidmatan awam negeri.

Tanggungjawab demi tanggungjawab, merangkumi pelbagai jawatan termasuk di daerah dan peringkat negeri yang dipikulnya selama ini, mampu menjadikan beliau seorang pentadbir yang berupaya memikul amanah mentadbir perkhidmatan awam Johor, antara yang terawal dalam sejarah negara.


No comments:

Post a Comment